Решение № 374 от 06 октомври 2009 г. за класиране на кандидатите в конкурса за радиодейност за гр.Перник, честота 97.0 MHz.

Go down

Решение № 374 от 06 октомври 2009 г. за класиране на кандидатите в конкурса за радиодейност за гр.Перник, честота 97.0 MHz.

Писане  Admin on Съб 10 Окт 2009, 10:34

Р Е Ш Е Н И Е № 374
от 06 октомври 2009 г.


СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свои заседания, проведени на 29 септември и 06 октомври 2009 г., обсъди и прие доклада на експертната комисия, назначена от председателя на СЕМ, със задача да извърши проверка на документите на кандидатите в открития с Решение на СЕМ № 73/ 26.03.2009 г. конкурс за осъществяване на радиодейност - създаване на програма със специализиран профил (насочена към аудитория до 30 години), предназначена за разпространение чрез използване на налични
и/или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на град Перник, област Перник, за честота 97.0 MHz.

СЕМ прие следното:
След изтичане на определения в Решение № 73/ 26.03.2009 г. срок за подаване на заявления за участие в конкурса – 15 юни 2009 г., в Съвета за електронни медии са постъпили документи от 6 (шест) кандидати за лицензия:

1. РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД - с вх. № 029-50/15.06.2009 г.;
2. УЛТРА МЕДИЯ ЕООД – с вх. № 029-61/ 15.06.2009 г.;
3. ТВ 2 ЕООД - с вх. № 029-82/ 15.06.2009 г. (сега ПРО.БГ МЕДИА ЕООД - вписано е изменение на наименованието на дружеството в търговския регистър при АП на 25.06.2009 г.);
4. АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД - с вх. № 029-38/ 12.06.2009 г.;
5. РАДИО ТАНГРА ЕАД - с вх. № 029-102/ 15.06.2009 г.;
6. АЛФА РАДИО ООД - с вх. № 029-45/ 12.06.2009 г.

След проверка на подадените документи и след изтичане на срока по чл. 112, ал. 2 от ЗРТ Съветът за електронни медии прие за разглеждане в обявения конкурс книжата на следните кандидати: РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД; УЛТРА МЕДИЯ ЕООД; ПРО.БГ МЕДИА ЕООД; АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД; АЛФА РАДИО ООД.

Р Е Ш И


І. КЛАСИРА кандидатите за лицензия, участвали в открития с Решение № 73/ 26.03.2009 г. конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на град Перник, област Перник, за честота 97.0 МНz в следния ред:

Първо място АЛФА РАДИО ООД, ЕИК 813160525
Второ място РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД, ЕИК 131117650
Трето място ПРО.БГ МЕДИА ЕООД, ЕИК 121853910
Четвърто място УЛТРА МЕДИЯ ЕООД, ЕИК 101665801.
Пето място АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД, ЕИК 831654881

При класирането на кандидатите, Съветът за електронни медии, в съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал.2 и чл 36, т.5 на Закона за радиото и телевизията, се ръководеше и от интересите на обществото и защитата на интересите на слушателите, с цел осигуряване възможност за ползвателите на радиоуслуги в зоната на обслужване да получат достъп до разнообразни радиопрограми. В тази връзка СЕМ взе предвид и мотивите за свое решение № 73/ 26.03.2009 г., конкретно: слушателската аудитория да получи достъп до нови и разнообразни радиопрограми и качествени радиоуслуги, както и радиочестотният спектър в зоната на обслужване да бъде ефективно използван.

За класирането на АЛФА РАДИО ООД на първо място, СЕМ взе предвид следното:
Кандидатът Алфа радио ООД предлага много интересна концепция за радиопрограма, която е обърната предимно към младите слушатели, изградена е върху живото парти - клубно присъствие и участието на гости музиканти и диджеи предимно от Европа и от целия свят. “Алфа радио” поема ангажимент с обществена значимост - да продължи традициите за осигуряване на достъп до националните и световните културни ценности, поощряване на създаването на произведения на български автори и българското
изпълнително изкуство. В програмната концепция се изследват социалните, демографските, социокултурните традиции в гр. Перник и общината, как изглежда този район в международен контекст. Поставя се програмен акцент върху силното присъствие
на европейска музика в програмата. Това е специализирана програма за денс музика, предимно клубна. Предвиждат се 26 предавания седмично, 90 % от седмичното програмно време са предназначени за актуални предавания, 10 % - ще се отделят за предавания с регионална тематика, 40 % - за образователни предавания. Програмата предвижда 13 информационни емисии дневно, които ще заемат 3 % от дневното програмно време, като над 20 % от новините ще бъдат с регионална тематика. Кандидатът АЛФА РАДИО ООД ще спазва всички изисквания на ЗРТ относно относителен дял европейски произведения и
произведения на независими продуценти. При това европейските проэизведения ще заемат 80 % от годишното програмно време. 80 % ще бъдат и живите предавания, а 20 % - на запис. Това е денс–парти радио, което е обърнато към децата, тинейджърите, младите хора. Музикално-културните предавания са носещият панел в програмата - 94,5 % от седмичното програмно време, предавания с образователна насоченост 40 % от седмичното програмно време и предавания с развлекателна насоченост - 94,7 % от седмичното програмно време.
Организационно-творческият план е отлично разработен, предвиждат се 19 служители, които са разпределени по отделни професии. Технологичният план отговаря на всички необходими изисквания. Кандидатът АЛФА РАДИО ООД има сериозен медиен опит, като създател на радиопрограма в много български градове и като радиопродуцент. Алфа радио е успешен проект, който се осъществява в градовете Варна, Габрово, Ямбол, Ловеч, Ахтопол, Самоков, Велинград и др. По отношение на техническите възможности е налице съответствие с необходимите изисквания, които се отнасят до изграждането на УКВ-ЧМ радиопредавателната станция и осъществяването на електронни съобщения.

ІІ. ДА ИЗДАДЕ ЛИЦЕНЗИЯ за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Перник, обл.
Перник, за честота 97.0 MHz, на АЛФА РАДИО ООД, ЕИК 813160525, седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Мир, бл. 6, ет. 4, ап. 10, за програма с наименование “Алфа Радио” и срок на действие на лицензията 15 години.

ІІІ. КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДА ИЗДАДЕ разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Перник, обл. Перник, за честота 97.0 MHz, на АЛФА РАДИО ООД, ЕИК813160525, със седалище и адрес на управление – гр. Варна, ул. Мир, бл. 6, ет. 4, ап. 10.

ІV. На основание чл. 112 ал.2 от ЗРТ оставя без разглеждане документите на Радио Тангра ЕАД, ЕИК 040426876, седалище и адрес на управление – гр. София 1612, район Красно село, ул. Софийски герой № 3, вх. А, ет. 8.

Решението да бъде връчено на всеки един от кандидатите за лицензия, подали документи за участие в конкурса.

В 3-дневен срок от влизане в сила на решението, същото да се изпрати на Комисията за регулиране на съобщенията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от съобщаването му.

доц. д-р Маргарита Пешева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
avatar
Admin
Admin

Брой мнения : 221
Регистриран на : 11.08.2009
Местожителство : Bulgaria

Вижте профила на потребителя http://www.bgmedia.tk

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото

- Similar topics

 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите